Sind wir Freunde | Theater Thalias Kompagnons (DE)

Les dates

Information

DE 

Was gehört zusammen? Was ist verschieden?

Wer ist besonders? Wer ist anders?

Und muss das immer so bleiben?

Es spielen mit:

  • Ein Sachen-Erforscher mit seiner Entdeckungs-Kiste
  • 6 geheimnisvolle Fundstücke, die noch keinen Namen haben
  • 3 bekannte Dinge, die sich schon einen Namen gemacht haben
  • 5 Musik-Stücke zum Tanzen, Träumen und Zaubern

AGE / ALTER : 5+

LANGUE / SPROOCH : Deutsch

DURÉE / DAUER : 30’


FR Merci de respecter l'âge minimum, nous nous réservons le droit de refuser l'entrée à des enfants n'ayant pas l'âge requis. Dans ce cas, les tickets ne seront pas remboursés. 

LU Respektéiert w.e.g. de Mindestalter vun all Virstellung, mir behalen eis d'Recht den Entrée fir Kanner ënnert dem ugekënnegten Alter ze refuséieren. An dësem Fall ginn d'Ticketen net rembourséiert. 

Prévoir min. 15' entre la fin d'un spectacle et le début d'un prochain.


Tarifs professionnels ou tarifs Kulturpass : merci de nous contacter par email pour réserver vos billets.

Théâtre, Famille